Contents No 6, 2014

Mathematics

Antoniouk, A.V., Kochubei, A.N., Piskarev, S.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 6:7-12
Volchkov, V.V., Volchkov, Vit.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 6:13-16
Los, V.N., Murach, A.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 6:23-31

Information Science and Cybernetics

Bondarenko, I.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 6:37-41
Lebedeva, T.T., Semenova, N.V., Sergienko, T.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 6:42-47
Red'ko, V.N., Buy, D.B., Senchenko, A.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 6:48-52
Stetsyuk, P.I., Romanova, T.E., Schiethauer, G.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 6:53-57

Mechanics

Kaminsky, A.A., Selivanov, M.F.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 6:58-64

Physics

Slyusarenko, Yu.V., Boichenko, N.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 6:74-79

Heat Physics

Panin, V.V., Krivoshey, F.A., Bogdan, Yu.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 6:80-84

Geosciences

Chemistry

Kalinichenko, K.V., Nikovskaya, G.N., Ulberg, Z.R.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 6:114-119
Titov, Yu.A., Belyavina, N.M., Markiv, V.Ya., Slobodyanik, M.S., Polubinskii, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 6:120-125

Biology

Biochemistry

Biophysics

Medicine

Grigorenko, Ya.M., Grigorenko, A.Ya., Tormakhov, N.N., Shpak, D.Yu., Flis, P.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 6:160-166
Fedorchuk, O.G., Lyon, A.D., Yakshibaeva, Yu.R., Gorbik, G.V., Pyaskovskaya, O.N.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 6:167-172