Contents No 9, 2014

Mathematics

Zatula, D.V., Kozachenko, Yu.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 9:19-24
Perestyuk, M.O., Mishura, Yu.S., Ragulina, O.Yu.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 9:25-32

Information Science and Cybernetics

Kryvonos, Yu.G., Selezov, I.T.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 9:40-43
Kudin, V.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 9:44-48
Stoyan, Yu.G., Pankratov, A.V., Romanova, T.E., Chernov, N.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 9:49-54

Mechanics

Gorodetska, N.S., Nedil'ko, O.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 9:55-60

Physics

Miroshnichenko, V.I., Lebedynskyi, S.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 9:61-65

Energetics

Materials Science

Geosciences

Chemistry

Globa, N.I., Kublanovsky, V.S., Nikitenko, V.N., Milovanova, O.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 9:86-91
Pylypenko, I.V., Kovalchuk, I.A., Kornilovych, B.Yu.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 9:97-102
Khristova, T.M., Polishchuk, P.G., Varnek, A.A., Kuz’min, V.E.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 9:103-108
Khavrienko, D.I., Kobzar, O.L., Shevchuk, M.V., Romanenko, V.D., Kobelev, S.M., Averin, A.D., Beletskaya, I.P., Vovk, A.I., Kukhar, V.P.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 9:109-115

Biology

Grygoryan, R.D., Liabakh, E.G.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 9:116-122

Biochemistry

Gerashchenko, O.L., Zhuravel, O.V., Pushkarev, V.V., Pogrebnoy, P.V., Tronko, M.D.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 9:123-126
Goriunova, I.I., Krasylenko, Yu.A., Zaslavsky, V.A., Yemets, A.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 9:127-133
Senyk, J.I., Khomenchuk, V.O., Kurant, V.Z., Grubinko, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 9:146-150

Biophysics

Glushenkov, A.N., Hovorun, D.M.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 9:151-156

Medicine

Yephimov, A.S., Orlenko, V.L., Mykhaltchuk, L.N.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2014, 9:157-164