Contents No 12, 2015

Mathematics

Bakhtin, A.K., Dvorak, I.Y., Denega, I.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 12:7-12
Kapustyan, O.V., Perestyuk, M.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 12:13-18

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Vovk, I.V., Malyuga, V.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 12:41-48

Physics

Rudenko, E.M., Korotash, I.V., Shapovalov, A.P., Tsybrii, Z.F., Belogolovskii, M.A., Polotskiy, D.Yu., Shlapak, Yu.V., Chmil', V.M., Glushechenko, E.M., Chmil', V.V., Pylypenko, A.M., Sizov, F.F.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 12:49-56
Khodko, A.A., Snegir, S.V., Khomenko, V.V., Mamuta, O.D., Voitsechovych, V.S., Kachalova, N.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 12:57-63

Materials Science

Zakarian, D.A.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 12:64-69

Geosciences

Nikolaev, I.Yu., Sheremet, Ye.M., Setaya, L.D., Agarkova, N.G.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 12:70-75

Chemistry

Kazakova, O.A., Dovgan, R.S., Zagorodny, M.I., Chekman, I.S.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 12:76-82
Kulai, I.V., Mallet-Ladeira, S., Kovtunenko, V.A., Voitenko, Z.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 12:83-89
Kusyak, A.P., Turanska, S.P., Petranovska, A.L., Gorbyk, P.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 12:90-96
Laguta, I.V., Fesenko, T.V., Stavinskaya, O.N., Shpak, L.M., Dzyuba, O.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 12:97-103

Biochemistry

Medicine

Grigorenko, Ya.M., Grigorenko, A.Ya., Nespryadko, V.P., Tormahov, N.N., Zakurko, S.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 12:111-118