Contents No 4, 2015

Mathematics

Myronyuk, M.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 4:18-22

Information Science and Cybernetics

Senchenko, A.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 4:29-34

Mechanics

Golinko, S.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 4:42-48

Physics

Denisov, V.Yu., Margitych, T.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 4:56-63
Eremko, A.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 4:64-69

Heat Physics

Materials Science

Konoval, V.P., Akopyan, V.V., Kostenko, A.D., Galtsov, K.N., Mosina, T.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 4:77-82

Geosciences

Levashov, S.P., Yakimchuk, N.A., Korchagin, I.N., Bakhmutov, V.G., Solovyov, V.D., Bozhezha, D.N.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 4:83-86
Popov, M.A., Stankevich, S.A., Topolnitsky, M.V., Sedlerova, O.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 4:94-98

Chemistry

Vaschenko, O.V., Khomenko, D.M., Doroschuk, R.O., Lampeka, R.D.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 4:99-103
Galatenko, N.A., Astapenko, Ye.S., Kulesh, D.V., Levenets, Ye.G., Rozhnov, A.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 4:104-110
Kobzar, Ya.L., Tkachenko, I.M., Shekera, O.V., Shevchenko, V.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 4:111-116
Titov, Yu.A., Belyavina, N.M., Markiv, V.Ya., Slobodyanik, M.S., Polubinskii, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 4:117-122

Biology

Parkhomenko, N.I., Maksimenko, L.A., Didenko, L.F.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 4:132-137

Biochemistry

Derevyanchuk, M.V., Litvinovskaya, R.P., Chornomorchenko, S.S., Khripach, V.A., Kravets, V.S., Kukhar, V.P.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 4:138-143
Melnytchuk, S.D., Khyzhnyak, S.V., Nardid, O.A., Cherkashyna, Ya.O., Morozova, V.S., Repina, S.V., Voitsitsky, V.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2015, 4:144-149

Medicine