Contents No 4, 2016

Mathematics

Stefanchuk, M.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 4:13-19

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Heat Physics

Dolinskiy, A.A., Avdeeva, L.Yu., Sharkova, N.O., Chunikhin, O.Yu.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 4:49-54

Materials Science

Zakarian, D.A., Kartuzov, V.V., Khachatrian, A.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 4:55-61

Geosciences

Gordienko, V.V., Gordienko, L.Ja.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 4:62-68

Chemistry

Titov, Yu.A., Belyavina, N.M., Slobodyanik, M.S., Polubinskii, V.V., Chumak, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 4:92-98

Biology

Mikhyeyev, A.N., Ovsyannikova, L.G., Voitenko, L.V., Zhuk, V.V., Grodzinsky, D.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 4:106-110

Biochemistry

Protsenko, O.V., Dudka, O.A., Kozeretskaya, I.A., Inomystova, M.V., Borovaya, M.N., Pirko, Ya.V., Tolstanova, A.N., Ostapchenko, L.I., Yemets, A.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 4:111-117

Biophysics

Tsybulin, O.S., Yakymenko, I.L., Sidorik, E.P.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 4:118-124