Contents No 6, 2016

Mathematics

Afanasieva, O.S.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 6:7-14

Information Science and Cybernetics

Mechanics

Grigorenko, A.Ya., Yaremchenko, N.P., Yaremchenko, S.N.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 6:31-37

Physics

Bulavin, L.A., Gavryushenko, D.A., Taradiy, K.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 6:56-64

Materials Science

Geosciences

Chemistry

Savitskyi, D.P., Makarov, A.S., Goncharuk, V.V.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 6:87-94
Titov, Yu.A., Belyavina, N.M., Slobodyanik, M.S., Chumak, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 6:95-102

Biology

Limanska, T.S., Nyporko, A.Yu., Kornelyuk, A.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 6:103-111
Frantiychuk, V.V., Sitnik, S.K., Stasik, O.O., Mikhno, A.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 6:112-119
Yastreb, T.O., Kolupaev, Yu.E., Obozniy, A.I., Karpets, Yu.V., Dmitriev, A.P.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 6:120-126

Biochemistry

Labudzynskyi, D.O., Kubaichuk, K.I., Shymanskyi, I.O., Veliky, M.M.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 6:127-132

Ecology

Lypska, A.I., Zheltonozhsky, V.A., Nikolaev, V.I., Shytiuk, V.A., Kulich, N.V., Churyumov, V.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2016, 6:133-139