Contents No 5, 2020

Mathematics

Gutlyanskii, V.Ya., Nesmelova, O.V., Ryazanov, V.I.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 5:10-16

Mechanics

Physics

Geosciences

Lukin, A.E., Lukin, Y.V., Samoylenko, I.I.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 5:52-60

Chemistry

Hryshchuk, O.V., Tymtsunik, A.V., Moskvina, V.S., Grygorenko, O.O.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 5:61-69
Kobzar, O.L., Hodyna, D.M., Sinenko, V.O., Kovalishyn, V.V., Trokhimenko, O.P., Slivchuk, S.R., Muzychka, O.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 5:70-77
Titov, Yu.A., Belyavina, N.M., Slobodyanik, M.S., Chumak, V.V., Timosсhenko, M.V., Sliva, T.Yu.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 5:86-94

Biology

Buziashvili, А.Y., Cherednichenko, L.М., Kropyvko, S.V., Yemets, А.І.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 5:95-102
Pankivskyi, S.V., Senchenko, N.V., Busko, P.B., Rynditch, A.V.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 5:103-109