Contents No 6, 2020

Mathematics

Atlasiuk, О.М., Mikhailets, V.А.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 6:3-6
Ryazanov, V.I., Volkov, S.V.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 6:7-14

Information Science and Cybernetics

Doroshenko, A.Y., Yatsenko, O.A.
Language: English
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 6:15-20

Mechanics

Grigorenko, Ya.M., Grigorenko, A.Ya., Kryukov, N.N., Yaremchenko, S.N.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 6:21-29

Materials Science

Belyavina, N.N., Nakonechna, О.І., Kuryliuk, A.N., Makara, V.A.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 6:30-36
Titov, Y.A., Slobodyanik, M.S., Kuzmin, R.N., Polubinskii, V.V., Chumak, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 6:37-45

Geosciences

Bakhmutov, V.G., Soloviev, V.D., Yakymchuk, N.A., Korchagin, I.N.
Language: Russian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 6:46-53

Chemistry

Kalinin, І.V., Bogatyrenko, V.A., Bilenko, M.A., Nesterovskyi, V.A., .A.Yevdokymenko, V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 6:61-73
Kobzar, O.L., Tatarchuk, A.V., Kachaeva, M.V., Pilyo, S.G., Sukhoveev, O.V., Sukhoveev, V.V., Brovarets, V.S., Vovk, A.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 6:74-82

Biology

Kvasko, A.Y., Isayenkov, S.V., Dmytruk, K.V., Yemets, A.I.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 6:92-100

Ecology

Dulneva, T.Yu., Deremeshko, L.A., Baranov, A.I., Kucheruk, D.D., Goncharuk, V.V.
Language: Ukrainian
Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2020, 6:101-108