Про журнал

Ідентифікатор медіа R30-01480

“Доповіді НАН України” публікують короткi повiдомлення та наукові статі про оригінальні і раніше не надруковані дослідження в галузі математики, природознавства і техніки.

Призначення “Доповідей НАН України” полягає перш за все в публікації повідомлень про нові наукові дослідження, що мають пріоритетний характер.

“Доповіді НАН України” не публікують статті полемічні, класифiкаційні та вузькоспеціальні, що містять розв’язки стандартних задач; статті описові, оглядові та методичні (якщо метод не є принципово новим); статтi з систематики рослин, тварин і мікроорганізмів; статті, в яких викладаються окремі етапи досліджень або матеріал, поділений на кілька послідовних публікацій; статті про рядові дослідження, що не становлять загального інтересу і не містять значущих висновків.

Журнал занесено до бази даних “Наукова періодика України”; реферується у реферативному журналі “Джерело”; електронна копія журналу зберігається в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

З 2019 р. журнал входить до міжнародного каталогу журналів відкритого доступу Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Входить до Переліку фахових видань України (категорія “Б”) зі спеціальностей: фізико-математичні, технічні, хімічні та біологічні.

З 2014 р. публікаціям журналу агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI. Журналу присвоєно індекс DOI 10.15407/dopovidi

Поточний номер

№ 2 (2024): Доповіді Національної академії наук України
Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine
Опубліковано: 23.04.2024

Інформатика та кібернетика

  • Визначення розв’язку ітерованого гіперболічного рівняння

    І.М. Александрович, С.І. Ляшко, Н.І. Ляшко, М.В.-С. Сидоров
    3-8
    DOI: https://doi.org/10.15407/dopovidi2024.02.003

Механіка

Фізика

Хімія

Біологія

Переглянути всі випуски