Закономірності географічного поширення пухнастодубових лісів рівнинної частини України

Автор(и)

  • В.І. Мельник Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-8315-8468
  • Ю.В. Солоненченко Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Київ, Україна
  • С.Я. Діденко Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-7673-4674

DOI:

https://doi.org/10.15407/dopovidi2024.01.040

Ключові слова:

Quercus pubescens Willd., ліс, угруповання, ареал, популяція, охорона

Анотація

Встановлення закономірностей географічного поширення та сучасного стану раритетних фітоценозів є актуальним завданням екологічних досліджень. Ліси дуба пухнастого (Quercus pubescens Willd.) є найбільш рідкісними лісовими угрупованнями рівнинної частини України. На відміну від широкопоширених в Україні гірських пухнастодубових лісів, які формують висотний пояс рослинності в горах Криму, острівні рівнинні пухнастодубові ліси надзвичайно рідкісні. Вони зафіксовані лише в Одеській і Вінницькій областях, де зростають на східній межі ареалу в Європі, яка проходить вздовж р. Дністер, його притоки Кучурган і р. Великий Куяльник. У фітогеографічному відношенні рівнинні пухнастодубові ліси України становлять єдине ціле з гірнецями Молдови, які поширені на протилежному березі Дністра. Загалом рівнинні пухнастодубові ліси Південно-Східної Європи є екстразональними реліктовими угрупованнями, ареал яких в рис-вюрмському міжльодовиков’ї досягав Волинської височини. Вирубування пухнастодубових лісів, випасання худоби, заміщення природних лісів лісовими культурами призвело до інсуляризації ареалу Quercus pubescens на його східній межі і деградації популяцій. Однак висновок про елімінацію пухнастодубових лісів Південно-Західної України і необхідність їх вилучення із Зеленої книги України є передчасним, оскільки збереглись осередки зростання Quercus pubescens у заказниках Павлівськийта Діброва Манзирськав Одеській області і на лівому березі р. Дністер у Вінницькій області. Зважаючи на високу фітосозологічну цінність цього лісового масиву, його необхідно взяти під охорону на правах ботанічного заказника.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Walter, H. & Straka, H. (1970). Arealkunde. Floristish-historiche Geobotanik. 2 Auf. Stuttgart: Eugen Ulmer Verlag.

Pasta, S., de Rigo, D. & Caudullo, G. (2016). Quercus pubescens in Europe: distribution, habitat, usage and threats. In European atlas of forest free species (pp. 156-157). Luxemburg: Publ. Office of the European Union.

Horvat, I., Glavač, V. & Ellenberg, H. (1974). Vegetation Südosteuropas. Stuttgart: Gustav Fischer Verlag.

Jakucz, P. (1961). Die Phytozönologischen Verhältnisse der Flaumeichen-Buschwälder Südostmittelleuropes. Budapest: Akademiai Kiado.

Ellenberg, H. & Leuschner, C. (2010). Vegetation Mittelleuropas mit den Alpen. 6 Auf. Stuttgart: Eugen Ulmer Verlag.

Nikolaeva, L. P. (1963). An oak groves of Quercus pubescens in Moldavian SSR. Chisinau: Kartja Moldavanjaske (in Russian).

Pînzaru, P. (2019). Iridio Aphyllae-Quercetum pubescentis Pînzaru — ass. nova, in the Republic of Moldova and Ukraine. J. Bot., 11, No. 1, pp. 39-50.

Dubyna, D. V., Ustymenko, P. M. & Baranovski, B. A. (2022). Rare phytocoenotaxonomic diversity of the steppe zone of Ukraine: analysis and applied aspects. Ecol. Noospher., 33, No. 1, pp. 3-8 (in Ukrainian). https://doi.org/10.15421/032201

Pogrebnak, P. S. (1960). About conservation of tree and shrub species. In Materials about protection of the nature in Ukraine (Vol. 2) (pp. 48-53). Kyiv: Vyd-vo AN USSR (in Ukrainian).

Posochov, P. P. (1965). Peculiarity of the composition of oak woods of Odesa region. Ukr. Botan. Journ., 22, No. 3, pp. 60-67 (in Ukrainian).

Chelag-Sosonko, Ju. R. (1975). Oak woods of Quercus pubescens Willd. in Sauth-West of Ukrainian USSR. Ukr. Botan. Journ., 32, No. 1, pp. 100-112 (in Ukrainian).

Bilyk, G. J. & Tkachenko, V. S. (1978). New data about forests with participation of Quercus pubescens Willd. in Odesa region. Ukr. Botan. Journ., 35, No. 1, pp. 15-18 (in Ukrainian).

Diduch, Ja. P. (1992). Ecological peculiarities of Querceta pubescentis communities in South-West of Ukraine. Ukr. Botan. Journ., 49, No. 5, pp. 40-44.

Kotov, M. J. (1965). Beech family — Fagaceae. In Guide of plants of Ukrainian SSR (pp. 200-202). Kyiv: Urozaj (in Ukrainian).

Bezusko, L. G. (2013). Palynofloras of the Dubno paleosoil complex deposits in the Volyno-Podillya region. Ukr. Botan. Journ., 70, No. 2, pp. 215-223 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

27.02.2024

Як цитувати

Мельник, В., Солоненченко, Ю., & Діденко, С. (2024). Закономірності географічного поширення пухнастодубових лісів рівнинної частини України. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, (1), 40–49. https://doi.org/10.15407/dopovidi2024.01.040