(1)
Селіванов, М.; Процан, В. Розв’язання задачі про докритичний стан крайової тріщини в рамках підходу моделі когезійної зони. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2022, 39-47.