(1)
Чирков, О. . Збіжність однокрокового ітераційного процесу в задачах механіки непружного деформування, в яких враховується історія навантаження. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2022, 29-38.