(1)
Чучвера, Я.; Добриднєв, О. Синтез та in Silico дослідження 4-аміно-2,3,3,5- тетразаміщених-2,3-дигідроізотіазол-1-оксидів. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. 2024, 60-67.