Бистров, В. ., Декрет, В. ., & Зеленський, В. . (2022). Приповерхнева втрата стійкості у шаруватому композитному матеріалі при недосконалому контакті між шарами. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, (6), 28–35. https://doi.org/10.15407/dopovidi2022.06.028