Чучвера, Я., & Добриднєв, О. (2024). Синтез та in silico дослідження 4-аміно-2,3,3,5- тетразаміщених-2,3-дигідроізотіазол-1-оксидів. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, (2), 60–67. https://doi.org/10.15407/dopovidi2024.02.060