Чучвера, Я. і Добриднєв, О. (2024) «Синтез та in silico дослідження 4-аміно-2,3,3,5- тетразаміщених-2,3-дигідроізотіазол-1-оксидів», Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, Ukraine, (2), с. 60–67. doi: 10.15407/dopovidi2024.02.060.