[1]
Я. Чучвера і О. Добриднєв, «Синтез та in silico дослідження 4-аміно-2,3,3,5- тетразаміщених-2,3-дигідроізотіазол-1-оксидів», Dopov. Nac. akad. nauk Ukr., вип. 2, с. 60–67, Квіт 2024.