Чучвера, Я., і О. Добриднєв. «Синтез та in Silico дослідження 4-аміно-2,3,3,5- тетразаміщених-2,3-дигідроізотіазол-1-оксидів». Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine, вип. 2, Квітень 2024, с. 60-67, doi:10.15407/dopovidi2024.02.060.