1.
Чучвера Я, Добриднєв О. Синтез та in silico дослідження 4-аміно-2,3,3,5- тетразаміщених-2,3-дигідроізотіазол-1-оксидів. Dopov. Nac. akad. nauk Ukr. [інтернет]. 18, Квітень 2024 [цит. за 21, Червень 2024];(2):60-7. доступний у: https://dopovidi-nanu.org.ua/ojs/index.php/dp/article/view/2024-2-8