Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

Богданов Вячеслав Леонідович

Академік НАН України

Віцепрезидент НАН України

Д-р фіз.-мат. наук

ЗАСТУПНИКИ ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Назарчук Зіновій Теодорович

Академік НАН України

Голова Західного наукового центру НАН України

Директор Фізико-механічного інституту ім Г. В. Карпенка НАН України

Д-р фіз.-мат. наук

(заст. гол. редактора з наук. питань)

Жук Олена Анатоліївна

к. геол. н.

(заст. гол. редактора)

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Алтенбах Х.

Академік НАН України

Професор Університету Отто фон Геріке, Магдебург, Німеччина

Д-р фіз.-мат. наук

 Гжегори І.

Ііноземний член НАН України (Польща);

Барані Ш.

Професор Університету Мішкольца, Угорщина

Д-р хім. наук

Блюм Я. Б.

Академік НАН України

Директор ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»

Д-р біол. наук

Булат А. Ф.

Академік НАН України

Академік-секретар Відділення механіки НАН України

Голова Придніпровського наукового центру НАН України

Директор Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова НАН України

Д-р техн. наук

Картель М. Т.

Академік НАН України

Академік-секретар Відділення хімії НАН України

Директор Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України

Д-р хім. наук

Комісаренко С. В.

Академік НАН України

Академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України

Директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України

Д-р біол. наук

Кошечко В. Г.

Академік НАН України

Віцепрезидент НАН України

Директор Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України

Д-р хім. наук

Кунзінгер М.

Академік Австрійської АН

Професор Інституту математики Університету Відня, Австрія

Д-р фіз-мат. наук

Локтєв В. М.

Академік НАН України

Академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України

Д-р фіз.-мат. наук

Макаров В. Л.

Академік НАН України

Головний науковий співробітник, Інститут математики НАН України

Д-р фіз.-мат. наук

Наумовець А. Г.

Академік НАН України

Головний науковий співробітник, Інститут фізики НАН України

Д-р фіз.-мат. наук

Перит Т. М.

Академік НАН України

Професор Польського геологічного інституту, Варшава, Польща

Д-р геол. наук

Пономаренко О. М.

Академік НАН України

Академік-секретар Відділення наук про Землю НАН України

Директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України

Д-р геол. наук

Радченко В. Г.

Академік НАН України

Академік-секретар Відділення загальної біології НАН України

Директор Інституту еволюційної екології НАН України

Д-р біол. наук

Рашаль І.

Академік Латвійської АН

Завідувач лабораторії генетики рослин, Інститут біології Латвійського університету, Рига

Д-р біол. наук

Старостенко В. І.

Академік НАН України

Директор Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна НАН України

Д-р фіз.-мат. наук

Тукало М.А.

Академік НАН України

Директор Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

Д-р біол. наук

Харченко В. В.  

Академік НАН України

Директор Інституту проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України

Д-р техн. наук

Хіміч О. М.

Академік НАН України

Академік-секретар Відділення інформатики НАН України

Заст. директора Інституту кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України

Д-р фіз.-мат. наук

Шехунова С. Б.

Академік НАН України

Заст. директора Інституту геологічних наук НАН України

Д-р геол. наук

Яцків Я. С.

Академік НАН України

Директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України

Д-р фіз.-мат. наук