Зміна правил оформлення літ-ри 17.02.2017

Шановні автори!

“Доповіді НАН України” публікують короткi повiдомлення про оригінальні і раніше не надруковані дослідження в галузі математики, природознавства і техніки, авторами яких є дійсні члени та члени-кореспонденти НАН України. Журнал публікує також повідомлення наукових співробітників НАН України та закладів вищої освіти України, представлені дійсними членами та членами-кореспондентами НАН України з відповідної спеціальності.

Призначення “Доповідей НАН України” полягає перш за все в публікації повідомлень про нові наукові дослідження, що мають пріоритетний характер.

“Доповіді НАН України” не публікують статті полемічні, класифiкаційні та вузькоспеціальні, що містять розв’язки стандартних задач; статті описові, оглядові та методичні (якщо метод не є принципово новим); статтi з систематики рослин, тварин і мікроорганізмів; статті, в яких викладаються окремі етапи досліджень або матеріал, поділений на кілька послідовних публікацій; статті про рядові дослідження, що не становлять загального інтересу і не містять значущих висновків.

Журнал занесено до бази даних “Наукова періодика України”; реферується у реферативному журналі “Джерело”; електронна копія журналу зберігається в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського.

З 2019 р. журнал входить до міжнародного каталогу журналів відкритого доступу Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Входить до Переліку фахових видань України (категорія “Б”) зі спеціальностей: фізико-математичні, технічні, хімічні та біологічні.

З 2014 р. публікаціям журналу агентством CrossRef надаються цифрові ідентифікатори DOI. Журналу присвоєно індекс DOI 10.15407/dopovidi

 

З повагою, Редакція