Стiйкiсть мiкромiцетiв, видiлених iз чорнозему звичайного i техноземiв, до сумiсної дiї кадмiю, нiкелю, купруму, цинку i плюмбуму

ЗаголовокСтiйкiсть мiкромiцетiв, видiлених iз чорнозему звичайного i техноземiв, до сумiсної дiї кадмiю, нiкелю, купруму, цинку i плюмбуму
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2014
АвториГришко, ВМ, Корiновська, ОМ, Крумова, Е, Ангелова, М
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2014.10.144
Номер видання10
РозділБіологія
Нумерація сторінок144-153
Дата публікації10/2014
МоваУкраїнська
Анотація

Дослiджено стiйкiсть мiкромiцетiв до сумiсної дiї сполук кадмiю, цинку, нiкелю, купруму i плюмбуму. Найчутливiшими до мiнiмального вмiсту важких металiв (Cu2+ i Cd2+ — 2,25; Ni2+ — 3,0; Pb2+ — 15,0; Zn2+ — 17,5 мг/л) у середовищi Чапека є Absidia butleri, Mortierella vinаcea, Cunninghamella echinulata, Curvularia tuberculata, Fusarium solani, тодi як у Trichoderma longibrachiatum, Alternaria alternatа, Penicillium sp4 i Mucor globоsus вiдмiчено слабкий рiст навiть при максимальнiй концентрацiї (Cu2+ i Cd2+ — 150; Ni2+ — 200; Pb2+ — 1000; Zn2+ — 1150 мг/л). Показано, що найактивнiше акумулюють кадмiй Botrytis cinerea i Mortierella jenkini, нiкель — B. cinerea, Aspergillus wentii, M. jenkini i T. longibrachiatum, купрум — Aspergillus niger, Fusarium oxysporum i Penicillium vinaceum, а цинк — M. jenkini. У бiльшостi мiкромiцетiв темпи акумуляцiї цинку найменшi серед iнших металiв.

Ключові словаСтiйкiсть мiкромiцетiв