Пружна симетрія і параметри азимутальної анізотропії сейсмічних хвиль осадової товщі за даними методу вертикального сейсмічного профілювання

ЗаголовокПружна симетрія і параметри азимутальної анізотропії сейсмічних хвиль осадової товщі за даними методу вертикального сейсмічного профілювання
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2014
АвториПродайвода, ГТ, Кузьменко, ПМ, Вижва, АС
Установа/Організація
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка
Номер видання11
РозділНауки про Землю
Нумерація сторінок109-115
Дата публікації11/2014
МоваУкраїнська
Анотація

Шляхом інверсії індикатрис променевих швидкостей квазіпоздовжньої, "швидкої" та "повільної" квазіпоперечних хвиль, які обчислені за даними методу ВСП, вперше визначено симетрію і повний набір компонент тензорної матриці пружних сталих і пружних податливостей у стандартній акустичній системі координат. Встановлено, що пружні сталі глинистої товщі мають планальну триклінну симетрію, а карбонатна товща – аксіальну ромбічну симетрію. Величина інтегрального коефіцієнта пружної анізотропії становить майже 22%. Вперше визначено повздовжні нормалі і акустичні осі осадових товщ за даними польових сейсмічних спостережень. Дано оцінку похибок апроксимації пружної симетрії осадових товщ моделями поперечно-ізотропної і ромбічної симетрії. Доведено, що така апроксимація істотно змінює характер азимутальної анізотропії сейсмічних хвиль та спричинює значні похибки, що значно знижує ефективність 3D сейсморозвідки при пошуках нафти і газу в складних геологічних умовах.

Ключові словаазимутальна анізотропія, сейсмічне профілювання, симетрія