Модифікування лігноцелюлозних комплексів сполуками фероціаніду міді: вплив розміру кластерів на селективність сорбції радіоцезію

ЗаголовокМодифікування лігноцелюлозних комплексів сполуками фероціаніду міді: вплив розміру кластерів на селективність сорбції радіоцезію
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2014
АвториГалиш, ВВ, Мілютін, ВВ, Чуніхін, ОЮ, Картель, МТ
Установа/Організація
Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, Київ
Інститут фізичної хімії і електрохімії ім. О. Н. Фрумкіна РАН, Москва
Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України, Київ
Номер видання11
РозділХімія
Нумерація сторінок121-126
Дата публікації11/2014
МоваУкраїнська
Анотація

Показано можливість отримання нових комбінованих сорбентів лігноцелюлозно-неорганічого типу на основі лігноцелюлозного комплексу з абрикосових кісточок та фероціаніду міді. Встановлено залежність між концентрацією модифікатора у вихідному розчині, вмістом в отриманих сорбентах та розміром його агломератів, а також сорбційною здатністю щодо 137Cs. Визначено, що збільшення концентрації фероціаніду міді спричинює підвищення вмісту неорганічної складової в об’ємі носія та сорбційних властивостей отриманих комбінованих матеріалів щодо радіоцезію, однак питомі показники сорбційної здатності при цьому істотно зменшуються. Максимальними значеннями ефективності вилучення 137Cs (94%) і коефіцієнта розподілення (7000 мл/г) характеризуються зразки сорбенту з вмістом фероціанідної фази в об’ємі носія 4,5%, проте максимальна ефективність використання маси модифікатора при сорбції радіонукліда відповідає зразкам лігноцелюлозно-неорганічних матеріалів з вмістом фероціаніду міді на рівні 2–2,5%.

Ключові словакластери, модифікування, сорбція радіоцезію, фероціанід міді