Етоній — ефективний солюбілізатор води в органічному розчиннику

ЗаголовокЕтоній — ефективний солюбілізатор води в органічному розчиннику
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2014
АвториКамнєва, НМ, Мчедлов-Петросян, МО, Кальченко, ВІ
Установа/Організація
Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
Інститут органічної хімії НАН України, Київ
Номер видання11
РозділХімія
Нумерація сторінок127-131
Дата публікації11/2014
МоваРосійська
Анотація

Виявлено, що катіонна поверхнево-активна речовина (ПАР) Етоній – 1,2-етилен-біс-(N-децилоксикарбонілметил-N,N-диметиламоній) дихлорид – здатна солюбілізовати воду у трихлорометані, без додавання ко-ПАР. Показник W, який дорівнює мольному співвідношенню вода : ПАР, досягає значення 40–50 при середньому діаметрі нанокрапель близько 10 нм, що є зовсім не типовим для тернарних обернених мікроемульсій на основі катіонних ПАР. Показана можливість визначення уявних констант іонізації індикаторів у наноскопічній воді, солюбілізованій Етонієм.

Ключові словаетоній, органічний розчинник, солюбілізатор води