Новий структурний клас 5S рДНК Rosa wichurana Crep.

ЗаголовокНовий структурний клас 5S рДНК Rosa wichurana Crep.
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2014
АвториТинкевич, ЮО, Волков, РА
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2014.05.143
Номер видання5
РозділБіологія
Нумерація сторінок143-148
Дата публікації05/2014
МоваУкраїнська
Анотація

Дiлянки геному, що кодують 5S рРНК (5S рДНК), присутнi у всiх еукарiотичних органiзмiв i являють собою привабливу модель для дослiдження механiзмiв молекулярної еволюцiї тандемно органiзованих повторюваних послiдовностей у рiзних таксономiчних групах. З метою з’ясування особливостей молекулярної еволюцiї 5S рДНК у родi Rosa кiлька повторюваних одиниць рДНК диплоїдного виду R. wichurana (секцiя Synstylae) було клоновано, сиквеновано та порiвняно з рДНК iнших диплоїдiв: R. nitida (секцiя Carolinae), R. rugosa (секцiя Cinnamomeae), R. sericea (секцiя Pimpinellifoliae). Показано, що в геномi R. wichurana наявний лише один варiант 5S рДНК, який мiстить iнтактнi елементи промотору в мiжгенному спейсерi (МГС) та, iмовiрно, є транскрипцiйно активним. Неочiкувано низький рiвень подiбностi (вiд 52,8 до 57,6%) мiж послiдовностями МГС R. wichurana та трьох iнших диплоїдних видiв свiдчить про те, що для представникiв секцiї Synstylae є характерним новий структурний варiант 5S рДНК i вказує на прискорений темп молекулярної еволюцiї рДНК у цiй секцiї.

Ключові словаНовий структурний клас 5S рДНК Rosa wichurana Crep.