Побудова моделi деформування i короткочасної пошкоджуваностi шаруватого композита на основi деформацiйного критерiю мiкромiцностi

ЗаголовокПобудова моделi деформування i короткочасної пошкоджуваностi шаруватого композита на основi деформацiйного критерiю мiкромiцностi
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2014
АвториХорошун, ЛП
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2014.06.065
Номер видання6
РозділМеханіка
Нумерація сторінок65-73
Дата публікації06/2014
МоваРосійська
Анотація

Побудовано структурну модель зв’язаних процесiв деформування i короткочасної пошкоджуваностi шаруватих композитiв з фiзично нелiнiйними компонентами, дiаграми деформування яких мають спадаючi гiлки. Пошкоджуванiсть моделюється розсiяним руйнуванням мiкрооб’ємiв компонентiв i утворенням на їх мiсцi стохастично розташованих квазiсферичних мiкропор. Умовою короткочасного руйнування мiкрооб’єму матерiалу прийнято деформацiйний критерiй мiцностi вiдносно другого iнварiанта девiатора мiкродеформацiй. Дослiджено вплив об’ємного вмiсту компонентiв на деформування i пошкоджуванiсть шаруватого композита.

Ключові словаПобудова моделi деформування i короткочасної пошкоджуваностi шаруватого композита