Ситуацiя зростаючого пресу генетичних аномалiй в диплоїдно-полiплоїдних популяцiях щипiвок (Cypriniformes, Cobitidae, Cobitis)

ЗаголовокСитуацiя зростаючого пресу генетичних аномалiй в диплоїдно-полiплоїдних популяцiях щипiвок (Cypriniformes, Cobitidae, Cobitis)
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2014
АвториМежжерiн, СВ, Циба, АА, Межжерiна, ДС, Пухтаєвич, ПП
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2014.06.140
Номер видання6
РозділБіологія
Нумерація сторінок140-145
Дата публікації06/2014
МоваРосійська
Анотація

Генетичний монiторинг диплоїдно-полiплоїдної популяцiї щiповок (Cobitis taenia s. lato) р. Iрпiнь (притока Днiпра) показав надзвичайно рiзкi змiни її бiотипового складу за перiод 2001–2013 рр. Внаслiдок чого в цiй популяцiї стали абсолютно домiнувати особини C. 2 elongatoides tanaiticа з аномальними алозимними спектрами. При цьому в особин популяцiї також спостерiгається рiзке збiльшення числа двоядерних еритроцитiв. Усi цi негативнi генетичнi процеси вiдбулися на тлi падiння чисельностi виду в р. Iрпiнь, що побiчно свiдчить про деяке зниження пристосованостi особин цiєї популяцiї.

Ключові словаCobitidae, Cobitis, Сypriniformes