Стимулювальна дiя низькомолекулярної фракцiї кордової кровi на енергетичний обмiн в лейкоцитах

ЗаголовокСтимулювальна дiя низькомолекулярної фракцiї кордової кровi на енергетичний обмiн в лейкоцитах
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2014
АвториГулевський, ОК, Ахатова, ЮС, Сисоєв, ОО, Сисоєва, IВ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2014.07.152
Номер видання7
РозділБіохімія
Нумерація сторінок152-157
Дата публікації07/2014
МоваРосійська
Анотація

Методом хемолюмiнесцентного аналiзу визначено вмiст АТФ, АДФ й АМФ у клiтинах лейкоконцентрату, пiдданих iнкубацiї в середовищi, що мiстить низькомолекулярну (до 5 кДа) фракцiю кордової кровi (0,15 мг/мл). Встановлено, що дана фракцiя значимо стимулює нагромадження АТФ й АДФ i не впливає на вмiст АМФ. Стимулювальний ефект низькомолекулярної фракцiї кордової кровi блокувався iнгiбiтором глiколiзу, йодоацетатом Na та iнгiбiтором транспорту глюкози, цитохалазином B. Показано, що низькомолекулярна фракцiя з кордової кровi сприяє збiльшенню аденiлатного пулу лейкоцитiв. Також експериментально встановлено, що присутнiсть в iнкубацiйному середовищi низькомолекулярної фракцiї кордової кровi сприяє нагромадженню глюкози клiтинами лейкоконцентрату.

Ключові словаСтимулювальна дiя низькомолекулярної фракцiї кордової кровi на енергетичний обмiн в лейкоцитах