Динамiка i структура стратифiкованої течiї навколо горизонтальної пластини

ЗаголовокДинамiка i структура стратифiкованої течiї навколо горизонтальної пластини
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2014
АвториЗагуменний, ЯВ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2014.07.060
Номер видання7
РозділМеханіка
Нумерація сторінок60-67
Дата публікації07/2014
МоваРосійська
Анотація

Розрахунок двовимiрної задачi обтiкання непроникної перешкоди потоком неперервно стратифiкованої нестисливої рiдини виконано методом кiнцевих об’ємiв на основi програм власної розробки, що доповнюють вiдкритий обчислювальний пакет OpenFOAM, з використанням високопродуктивних кластерних систем. Вивчено структуру i динамiку стратифiкованої течiї навколо обтiчної горизонтальної пластини в широкому дiапазонi чисел Фруда i Рейнольдса. Ефекти стратифiкацiї iстотно впливають на динамiчнi характеристики течiї i навiть можуть приводити до змiни знака iнтегральної пiдйомної сили, що дiє на обтiчну поверхню. У граничному випадку великих значень числа Фруда, коли здiйснюється рiвномiрний перехiд до наближення однорiдної рiдини, всi характеристики течiї сходяться до розв’язку, при якому рiзнi масштаби мiнливостi тонкоструктурних компонент втрачають свої iндивiдуальнi ознаки i стають нерозрiзненими

Ключові словаOpenFOAM