Вплив гетероатомів азоту та кисню на каталітичну активність вуглецевих нанопоруватих матеріалів типів КАУ й СКН у реакції розкладання пероксиду бензоїлу

ЗаголовокВплив гетероатомів азоту та кисню на каталітичну активність вуглецевих нанопоруватих матеріалів типів КАУ й СКН у реакції розкладання пероксиду бензоїлу
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2015
АвториГалярник, ДМ, Бакалінська, ОМ, Картель, МТ
Установа/Організація
Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, Київ
Номер видання11
РозділХімія
Нумерація сторінок75-81
Дата публікації11/2015
МоваУкраїнська
Анотація

Визначено каталітичну активність вуглецевих нанопоруватих матеріалів типів КАУ й СКН, їхніх окиснених та азотвмісних модифікованих форм, ензиму каталаза у модельній реакції розкладання пероксиду бензоїлу в етилацетаті шляхом розрахунку констант Міхаеліса за даними кінетики розкладання субстрату. Доведено, що каталітична здатність досліджуваних зразків корелює із основністю їхньої поверхні та наявністю четвертинного азоту в структурі. Введення азоту збільшує, а кисню зменшує їхню каталітичну активність.

Ключові словаазотвмісне вугілля, вуглецеві наноматеріали, гетероатоми, каталітична активність, константа Міхаеліса, неводне середовище, пероксид бензоїлу