Модуляційні характеристики вектора Стокса оптичного випромінювання при деформаціях стиску-розтягу плівок ітрієвих ферит гранатів на немагнітній підкладці

ЗаголовокМодуляційні характеристики вектора Стокса оптичного випромінювання при деформаціях стиску-розтягу плівок ітрієвих ферит гранатів на немагнітній підкладці
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2015
АвториШевченко, ТІ, Лінчевський, ІВ
Установа/Організація
НТУ України "Київський політехнічний інститут"
Номер видання11
РозділФізика
Нумерація сторінок61-65
Дата публікації11/2015
МоваРосійська
Анотація
На прикладі плівок ітрієвих ферит-гранатів на немагнітній підкладці з орієнтацією в площині (111) наведено результати розрахунків зміни компонент вектора Стокса поляризованого випромінювання, що поширюється у планарному світловоді при деформаціях стиску-розтягу зразка. При цьому напрямок хвильового вектора оптичного випромінювання, механічні напруги, а також поле підмагнічування спрямовані вздовж осі $[1\bar{1}0]$. Отримано чутливість компонент вектора Стокса ${dC}/{d\sigma}$ і ${dS}/{d\sigma}$ на рівні $10^{8}$ Па$^{-1}$ у діапазоні напруг ±50 MPa. Розрахунки проведено при напруженості поля підмагнічування 600 A/m.
Ключові словавектор Стокса, магнітооптичний кристал, обернений магнітомеханічний ефект