Стійкість до високотемпературного окиснення композиційних матеріалів і покриттів на основі дибориду титану–хрому

ЗаголовокСтійкість до високотемпературного окиснення композиційних матеріалів і покриттів на основі дибориду титану–хрому
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2015
АвториКоновал, ВП
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2015.05.083
Номер видання5
РозділМатеріалознавство
Нумерація сторінок83-89
Дата публікації5/2015
МоваРосійська
Анотація

Досліджено високотемпературне окиснення на повітрі при температурах 800 і 1000 ºС дибориду титану–хрому, композиційних матеріалів і покриттів на його основі. Отримані кінетичні криві ізотермічного окиснення мають параболічний вигляд, що вказує на формування на поверхні зразків захисних оксидних плівок. Чистий TiCrB2 має вищу жаростійкість порівняно з композиційними матеріалами системи TiCrB2−NiAlCr і детонаційними покриттями на його основі. Розраховано константи швидкості окиснення і значення уявної енергії активації окиснення в температурному інтервалі 800–1000 ºС. На поверхні окиснених зразків TiCrB2 утворюються оксидні плівки TiO2 та B2O3, а на композиційному матеріалі TiCrB2−NiAlCr додатково формується невелика кількість Al2O3.

Ключові словависокотемпературне окиснення, детонаційні покриття, диборид титану–хрому, композиційний матеріал