Формування хромосомної та мікросателітної нестабільності в клітинах крові онкологічних хворих при комбінованій дії in vitro іонізуючої радіації та комутагенів

ЗаголовокФормування хромосомної та мікросателітної нестабільності в клітинах крові онкологічних хворих при комбінованій дії in vitro іонізуючої радіації та комутагенів
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2015
АвториДьоміна, ЕА, Іванкова, ВС, Пилипчук, ОП, Зелена, ЛБ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2015.05.165
Номер видання5
РозділМедицина
Нумерація сторінок165-172
Дата публікації5/2015
МоваРосійська
Анотація

Вперше досліджено якісні та кількісні закономірності формування нестабільності геному в опромінених соматичних клітинах онкологічних хворих під впливом комутагена аскорбінової кислоти. Залежно від концентрації препарату комутагенні ефекти виявлялись у підвищенні частоти аберацій хромосом в 1,4–1,7 раза за рахунок зниження ефективності системи репарації пошкоджень. Одержані дані доцільно враховувати в радіаційній онкології для контролю призначення хворим препаратів з комутагенними властивостями з метою профілактики розвитку вторинних пухлин.

Ключові словааскорбінова кислота, комутагенні ефекти, лімфоцити периферичної крові онкогінекологічних хворих, мікросателітна нестабільність, опромінення, радіаційно-індуковані аберації хромосом