Синтез монокристалів NaY(MoO4)2 з молібдат-фторидних розплавів

ЗаголовокСинтез монокристалів NaY(MoO4)2 з молібдат-фторидних розплавів
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2015
АвториТеребіленко, КВ, Кисельов, ДВ, Одинець, ЄВ, Слободяник, МС
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2015.06.123
Номер видання6
РозділХімія
Нумерація сторінок123-129
Дата публікації6/2015
МоваУкраїнська
Анотація

Досліджено особливості кристалізації в розплавах системи Na−Y−Mo−O−F та знайдено два поля кристалізації сполуки NaY(MoO4)2 та суміші NaY(MoO4)2 з Na5Y(MoO4)4. Вперше синтезовано NaY(MoO4)2 з молібдат-фторидних розплавів при мольному вмісті YF3 10% та співвідношеннях Na/F = 1,0−1,2 та Na/Mo = 0,5−0,7. Встановлено конгруентний характер її плавлення при 549 ºС. Інтерпретацію отриманих результатів проведено за допомогою ІЧ спектроскопії, рентгенофазового та диференційно-термогравіметричного аналізу.

Ключові словаконгруентне плавлення, подвійний молібдат, розплав, фторид