Точнi розв’язки деяких задач статики для некругових цилiндричних оболонок з врахуванням деформацiй поперечного зсуву

ЗаголовокТочнi розв’язки деяких задач статики для некругових цилiндричних оболонок з врахуванням деформацiй поперечного зсуву
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2016
АвториСторожук, ЄА, Яцура, АВ, Комарчук, СМ, Пiголь, ОВ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2016.11.028
Номер видання11
РозділМеханіка
Нумерація сторінок28-35
Дата публікації11/2016
МоваУкраїнська
Анотація

Дано постановку i отримано аналiтичнi (точнi) розв’язки крайових задач для композитних нескiнченно довгих цилiндричних оболонок некругового поперечного перерiзу при дiї статичних навантажень. Система розв’язувальних рiвнянь записана на основi спiввiдношень уточненої теорiї непологих оболонок з низькою зсувною жорсткiстю. Наведено вирази для внутрiшнiх силових факторiв i узагальнених перемiщень замкненої i вiдкритої цилiндричних оболонок овального поперечного перерiзу, навантажених внутрiшнiм тиском i поперечною силою.

Ключові словадеформацiї поперечного зсуву, довга цилiндрична оболонка, композитний матерiал, некруговий поперечний перерiз, статичне навантаження, точний розв’я зок