Синтез фторованих в ядро бiс(бензоксазинових) мономерiв з 1,4-тетрафторбензол або 4,4′-октафторбiфенiл дiоксифенiльними центральними фрагментами

ЗаголовокСинтез фторованих в ядро бiс(бензоксазинових) мономерiв з 1,4-тетрафторбензол або 4,4′-октафторбiфенiл дiоксифенiльними центральними фрагментами
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2016
АвториКобзар, ЯЛ, Ткаченко, IМ, Шекера, ОВ, Шевченко, ВВ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2016.06.079
Номер видання6
РозділХімія
Нумерація сторінок79-86
Дата публікації06/2016
МоваРосійська
Анотація

Розроблено спосiб синтезу фторованих у ядро бiс(бензоксазин)вмiсних мономерiв з 1,4-тетрафторбензол або 4,4′-октафторбiфенiл дiоксифенiльними центральними фрагментами шляхом вiдновного амiнування азометинвмiсних бiсфенолiв з наступною конденсацiєю отриманих сполук з параформальдегiдом. Будова синтезованих бензоксазинiв охарактеризована методами 1H, 13C, 19F ЯМР та IЧ спектроскопiї. Отриманi сполуки викликають iнтерес як мономери для синтезу фторованих в ядро полiбензоксазинiв.

Ключові словабензоксазини, полiбензоксазини, фторованi в ядро мономери