Кристалiчна структура iзовалентно замiщених шаруватих iндатiв Ba1−xSrxLa2In2O7

ЗаголовокКристалiчна структура iзовалентно замiщених шаруватих iндатiв Ba1−xSrxLa2In2O7
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2016
АвториТiтов, ЮО, Бiлявина, НМ, Слободяник, МС, Чумак, ВВ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2016.06.095
Номер видання6
РозділХімія
Нумерація сторінок:95-102
Дата публікації06/2016
МоваУкраїнська
Анотація

Встановлено умови iзовалентного замiщення атомiв Ba в шаруватiй перовськiтоподiбнiй структурi (ШПС) BaLa2In2O7 по типу Ba1−x SrxLa2In2O7 (0 6 x 6 0,75). Методом рентгенiвської дифракцiї на порошку визначено ШПС iндатiв Ba1−x SrxLa2In2O7       (x = 0,2, 0,5 i 0,7). Установлено належнiсть ШПС Ba1−x SrxLa2In2O7 до структурного типу SrLa2Sc2O7 (пр. гр. Fmmm) та виявлено взаємозв’язки склад — будова ШПС. Показано, що збiльшення вмiсту стронцiю в ШПС Ba1−x SrxLa2In2O7 пiдвищує ступiнь деформацiї мiжблочних полiедрiв AO9 i зменшує довжину мiжблочної вiдстанi A(2)−O(2) в ШПС Ba1−x SrxLa2In2O7.

Ключові словаiзоморфне замiщення, порошкова рентгенiвська дифракцiя, шарувата перовськiтоподiбна структура