Вмiст РБФК/О i активнiсть асимiляцiї CO2 в онтогенезi прапорцевого листка рiзних за продуктивнiстю сортiв озимої пшеницi

ЗаголовокВмiст РБФК/О i активнiсть асимiляцiї CO2 в онтогенезi прапорцевого листка рiзних за продуктивнiстю сортiв озимої пшеницi
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2016
АвториФрантiйчук, ВВ, Ситник, СК, Стасик, ОО, Мiхно, АI
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2016.06.112
Номер видання6
РозділБіологія
Нумерація сторінок112-119
Дата публікації06/2016
МоваУкраїнська
Анотація

Встановлено, що вмiст РБФК/О в прапорцевому листку рослин озимої пшеницi тiсно позитивно корелює з iнтенсивнiстю фотосинтезу в перiод наливання зернiвок i старiння фотосинтетичного апарату. Збереження високого рiвня РБФК/О i фотосинтезу листка на пiзнiх етапах репродуктивного розвитку визначається, головним чином, генетично детермiнованою ремонтантнiстю сорту i полiпшується при пiдвищеннi дози мiнерального живлення. Максимальне накопичення РБФК/О в молодому прапорцевому листку рослин пшеницi у фазу цвiтiння, очевидно, бiльшою мiрою пов’язане з депонуванням азоту i не корелює з iнтенсивнiстю фотосинтезу.

Ключові словаTriticum aestivum L., онтогенез, продуктивнiсть, РБФК/О, фотосинтез