Усереднена модель дифузiї в локально перiодичному пористому середовищi з нелiнiйним поглинанням на межi

ЗаголовокУсереднена модель дифузiї в локально перiодичному пористому середовищi з нелiнiйним поглинанням на межi
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2016
АвториГончаренко, МВ, Хiлькова, ЛО
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2016.06.015
Номер видання6
РозділМатематика
Нумерація сторінок15-19
Дата публікації06/2016
МоваРосійська
Анотація

Розглянуто крайову задачу, що описує процес стацiонарної дифузiї в локально перiодичному пористому середовищi з нелiнiйним поглинанням на межi. Вивчено асимптотичну поведiнку розв’язку, коли масштаб мiкроструктури середовища ε → 0. Побудовано усереднене рiвняння, що описує головний член асимптотики, для коефiцiєнтiв якого (ефективних характеристик середовища) отриманi явнi формули.

Ключові словадифузiя, елiптичне рiвняння, локально перiодична пориста область, тензор провiдностi, третя крайова умова, усереднення, функцiя поглинання