Змiна ентропiї рiдинної системи пiд дiєю радiацiйного опромiнення

ЗаголовокЗмiна ентропiї рiдинної системи пiд дiєю радiацiйного опромiнення
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2016
АвториБулавiн, ЛА, Гаврюшенко, ДА, Тарадiй, КВ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2016.06.056
Номер видання6
РозділФізика
Нумерація сторінок56-64
Дата публікації06/2016
МоваУкраїнська
Анотація

Проведено теоретичне дослiдження впливу радiацiйного опромiнення на особливостi структурних характеристик рiдинних систем iз застосуванням фундаментальних рiвнянь Боголюбова, якi було записано для випадку стацiонарного стану. Стан рiдини пiд опромiненням, який є нерiвноважним, розглядався як збурення рiвноважного. Одержано динамiчнi представлення, що дозволяють обчислити змiну ентропiї внаслiдок дiї на систему радiацiйного опромiнювання. Оскiльки вказаний нерiвноважний стан характеризується збуреним розподiлом за iмпульсами, то було отримано систему iнтегро-диференцiйних рiвнянь для визначення структурної характеристики рiдинних систем — бiнарної функцiї розподiлу.

Ключові словаентропiя, рiдиннi системи, радiацiйне опромiнення, структура рiдини