Першопринципний розрахунок рiвноважного положення та електронних спектрiв домiшок кисню i вуглецю в кремнiї

ЗаголовокПершопринципний розрахунок рiвноважного положення та електронних спектрiв домiшок кисню i вуглецю в кремнiї
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2016
АвториГоркавенко, ТВ, Плющай, IВ, Макара, ВА
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2016.06.065
Номер видання6
РозділМатеріалознавство
Нумерація сторінок65-71
Дата публікації06/2016
МоваУкраїнська
Анотація

Проведено ab initio розрахунок рiвноважного положення домiшкових атомiв кисню та вуглецю в надкомiрцi з 64 атомiв кремнiю методом функцiонала густини в узагальненому градiєнтному наближеннi за допомогою пакета програм ABINIT. Показано, що домiшковий атом вуглецю в кремнiї, на вiдмiну вiд кисню, може iснувати в стабiльному та метастабiльному станах. Розрахований кут квазiмолекули Si−O−Si дорiвнює ∼136, а кут квазiмолекули Si−C−Si становить ∼155. Наведено та проаналiзовано електроннi спектри надкомiрки з 64 атомiв кремнiю, що мiстить домiшковi атоми кисню та вуглецю при рiзних положеннях домiшок. Результати розрахункiв проаналiзовано з точки зору можливостi виникнення зонного магнетизму.

Ключові словадомiшка вуглецю, домiшка кисню, електронна структура, кремнiй