Трансформацiя спектра нерегулярного хвилювання на уступi

ЗаголовокТрансформацiя спектра нерегулярного хвилювання на уступi
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2016
АвториГородецька, НС, Щербак, ТМ, Нiкiшов, ВI
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2016.07.049
Номер видання7
РозділІнформатика та кібернетика
Нумерація сторінок49-55
Дата публікації07/2016
МоваУкраїнська
Анотація

Розглядається трансформацiя спектра нерегулярного хвилювання на пiдводному уступi. В якостi моделi спектра використовується суперпозицiя двох TMA спектрiв з рiзними частотами спектральних максимумiв. Обговорюється використання (по аналогiї з RDT пiдходом) лiнiйної теорiї для дослiдження трансформацiї спектра пiд впливом рiзкої змiни глибини потоку. Методом полiпшеної редукцiї знайдено коефiцiєнти вiдбиття та проходження хвилями уступу в залежностi вiд хвильового числа падаючої хвилi. Наведено результати розрахункiв. Аналiзуються особливостi трансформованого спектра для рiзних параметрiв задачi, зокрема, показано, що пiсля уступу спектральнi амплiтуди зростають i довжини вiдповiдних хвиль зменшуються, тобто хвилi стають крутiшими.

Ключові слованерегулярне хвилювання, поверхневi хвилi, спектр, трансформацiя