Флуктуацiї чисельностi та рiзноманiття молюскiв — головна властивiсть бентосних угруповань Утлюцького лиману

ЗаголовокФлуктуацiї чисельностi та рiзноманiття молюскiв — головна властивiсть бентосних угруповань Утлюцького лиману
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2016
АвториДегтяренко, ОВ, Анiстратенко, ВВ, Халiман, IО
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2016.08.109
Номер видання8
РозділБіологія
Нумерація сторінок109-115
Дата публікації08/2016
МоваРосійська
Анотація

Тип Mollusca в Утлюцькому лиманi представлений 63 видами, iз яких 43 види належать класу Gastropoda, 20 видiв — класу Bivalvia. Фоновi групи молюскiв у межах Утлюцького лиману поширенi нерiвномiрно, при цьому кожний район має слабко виражену специфiку. Нашi данi показують слабкий зв’язок мiж складом поселень молюскiв та характером грунту. Вiдмiчено наявнiсть достатньо стабiльного “ядра” малакофауни всього лиману; при цьому склад угруповань молюскiв у конкретних районах вiдображує локальну специфiку гiдрологiчних умов. Констатований вкрай нестiйкий кiлькiсно-якiсний характер угруповань молюскiв Утлюцького лиману в межах одного району i навiть станцiй: за короткий промiжок часу стрiмко змiнюється як структура, так i кiлькiсне спiввiдношення груп молюскiв.

Ключові словаАзовське море, екологiя, молюски, поширення, Утлюцький лиман, фауна