Про поширення вiсесиметричних хвиль в шаруватих композитних стисливих матерiалах з початковими напруженнями при проковзуваннi шарiв

ЗаголовокПро поширення вiсесиметричних хвиль в шаруватих композитних стисливих матерiалах з початковими напруженнями при проковзуваннi шарiв
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2016
АвториГлухов, АЮ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2016.08.033
Номер видання8
РозділМеханіка
Нумерація сторінок33-39
Дата публікації08/2016
МоваУкраїнська
Анотація

В рамках лiнеаризованої теорiї пружностi для тiл з початковими напруженнями розглянутi постановка та метод розв’язку задач про поширення вiсесиметричних хвиль в шаруватих композитних стисливих заздалегiдь напружених матерiалах при проковзуваннi шарiв. Дослiджено випадок поширення хвиль вздовж шарiв. Отриманi дисперсiйнi рiвняння для квазiподовжнiх та квазiпоперечних хвиль та їх довгохвильовi наближення.

Ключові словадисперсiйне рiвняння, довгохвильове наближення, початковi напруження, пружнi хвилi, шаруватий композитний стисливий матерiал