До нелінійної теорії газових скважин

ЗаголовокДо нелінійної теорії газових скважин
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2017
АвториПоляков, ВЛ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2017.12.023
Номер видання12
РозділМеханіка
Нумерація сторінок23-32
Дата публікації12/2017
МоваРосійська
Анотація

Розглянуто дію одиночної газової свердловини в напорному пласті з урахуванням стисливості породи і флюїда. Сформульовано і розв’язано аналітичними методами математичну задачу відкачки флюїда з постійною витратою в нелінійній і лінійній постановках для двох стадій фільтраційного процесу. На багаточисленних прикладах виконано кількісний аналіз розширення зони збурення, зниження забойного тиску, оцінку похибок при різних прийомах лінеаризації вихідної нелінійної задачі.

Ключові словавитрата, зона збурення, область фільтрації, свердловина, стисливість, тиск, флюїд