Озоніндукована хемілюмінесценція ураніну за наявності плазми крові

ЗаголовокОзоніндукована хемілюмінесценція ураніну за наявності плазми крові
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2017
АвториЗінченко, ВД, Горяча, ІП, Головіна, КМ, Кірієнко, АМ, Топчій, ІІ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2017.03.078
Номер видання3
РозділБіологія
Нумерація сторінок78-84
Дата публікації03/2017
МоваРосійська
Анотація

Хемілюмінесцентна відповідь системи уранін—плазма крові на дію озону складається з двох частин — короткого спалаху, що триває близько 5 с, і післясвітіння, яке спадає протягом 20 — 30 хв. Короткий спалах пояснюється хемілюмінесценцією в разі прямого окиснення ураніну озоном, тривале післясвітіння — перенесенням енергії на уранін від інших хімічно активних частинок. Дія пероксиду водню і гідроксилрадикалу на систему в процесі післясвітіння не впливає на його інтенсивність. Звідси робиться висновок, що перенесення енергії на уранін відбувається від синглетного кисню, який може утворюватися внаслідок реакцій озону з органічними молекулами. Припускається можливість генерації синглетного кисню внаслідок запуску під дією озону інших реакцій, механізм яких потребує додаткових досліджень.

Ключові словаозон, плазма крові, уранін, флуоресцеїн, хемілюмінесценція