Про квазілембовські хвилі у системі: півпростір ідеальної рідини — пружний шар з початковими напруженнями

ЗаголовокПро квазілембовські хвилі у системі: півпростір ідеальної рідини — пружний шар з початковими напруженнями
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2017
АвториБагно, ОМ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2017.03.022
Номер видання3
РозділМеханіка
Нумерація сторінок22-33
Дата публікації03/2017
МоваРосійська
Анотація

На основі тривимірних лінеаризованих рівнянь теорії пружності скінченних деформацій для твердого тіла та тривимірних лінеаризованих рівнянь Ейлера для ідеальної стисливої рідини побудовані дисперсійні
криві нормальних квазілембовських хвиль у гідропружній системі в широкому діапазоні частот. Проаналізовано вплив початкових напружень у попередньо деформованому пружному шарі, а також півпростору ідеальної стисливої рідини на фазові швидкості квазілембовських мод у гідропружному хвилеводі. Числові результати наведено у вигляді графіків та дано їх аналіз.

Ключові словадисперсія хвиль, півпростір ідеальної стисливої рідини, початкові напруження, стисливий та нестисливий пружні шари