Про квазілембовські хвилі у системі: півпростір в’язкої рідини — стисливий пружний шар з початковими напруженнями

ЗаголовокПро квазілембовські хвилі у системі: півпростір в’язкої рідини — стисливий пружний шар з початковими напруженнями
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2017
АвториГузь, ОМ, Багно, ОМ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2017.05.034
Номер видання5
РозділМеханіка
Нумерація сторінок34-44
Дата публікації05/2017
МоваРосійська
Анотація

На основі тривимірних лінеаризованих рівнянь теорії пружності скінченних деформацій для твердого тіла та тривимірних лінеаризованих рівнянь Нав'є—Стокса для в'язкої стисливої рідини побудовані дисперсійні криві квазілембовських хвиль у гідропружній системі в широкому діапазоні частот. Проаналізовано вплив початкових напружень у попередньо деформованому стисливому пружному шарі, а також півпростору в'язкої стисливої рідини на фазові швидкості та коефіцієнти загасання квазілембовських мод у гідропружному хвилеводі. Досліджено локалізаційні властивості нижчих квазілембовських мод у пружнорідинних хвилеводах. Розвинутий підхід та отримані результати дозволяють для хвильових процесів встановити межі застосування моделей, заснованих на різних варіантах теорії малих початкових деформацій, класичної теорії пружності, а також моделі ідеальної рідини. Числові результати наведено у вигляді графіків та дано їх аналіз.

Ключові словадисперсія хвиль, квазілембовські моди, півпростір в'язкої стисливої рідини, початкові напруження, стисливий пружний шар