Про моделювання видалення фільтруванням розчиненого заліза з підземних вод

ЗаголовокПро моделювання видалення фільтруванням розчиненого заліза з підземних вод
Тип публікаціїJournal Article
Рік публікації2018
АвториПоляков, ВЛ
Abbreviated Key TitleDopov. Nac. akad. nauk Ukr.
DOI10.15407/dopovidi2018.12.037
Номер видання12
РозділМеханіка
Нумерація сторінок37-45
Дата публікації12/2018
МоваРосійська
Анотація

Сформульовано і строго розв’язано нелінійну задачу переносу і трансформації (сумісних адсорбції і окислення) двовалентного заліза в пористому шарі швидкого фільтра. Залежності для концентрацій Fe2+, які одержані в неявній параметричній формі, проілюстровані прикладами розрахунку змін з часом і по висоті шару вмісту його розчиненої форми. З використанням ітераційної процедури побудовано наближе-
ний розв’язок даної задачі в неявному вигляді з метою наступних досліджень динаміки тривалентного і загального заліза. Їх порівняльний аналіз показав, що похибки при наближеному визначенні характерис-
тик фільтрування залишаються протягом тривалого часу набагато меншими 1 %.

Ключові словаітераційна процедура, адсорбція, двовалентне залізо, концентрація, окислення, розв’язок, фільтр